Bästa län

Medelpoäng för senaste loppet för personer som valt vilket län de bor i.